A Rádió X, és ezen keresztül a Generációk Hangja Alapítvány alapötlete 2020 első negyedévében fogalmazódott meg. Ebben az időszakban Magyarországon különösen nehéz helyzet alakult ki mind belpolitikai, mind a Covid 19 járvány viszonylatában. A súlyosbodó helyzet miatt drasztikus karantén- intézkedéseket vezetett be a kormány, ezzel egyidőben pedig a nehéz gazdasági helyzet miatt tovább nehezedett a társadalom helyzete. Az emberek elszigetelődtek egymástól, ráadásul a független információs tér olyan mértékben zsugorodni kezdett a kormány politikája miatt, hogy úgy éreztük: szükség van egy olyan kezdeményezésre ami a meglévő problémákra és az újonnan kialakult problémákra is gyógyír lehet. Magyarországon a járványt megelőzően is már súlyos médiahelyzet alakult ki, ráadásul egyértelműen tapasztalható volt, hogy az új, frissen felnövekvő, vagy fiatal- felnőtteket reprezentáló generációs csoportok egyszerűen nem jutnak megszólalási lehetőséghez, nincs médiájuk, ezáltal nincs hangjuk – nyilvánosságuk. Ez véleményünk szerint erőteljesen visszafogja a társadalmi párbeszéd megfelelő kialakulását.

A Generációk Hangja Alapítvány célja a társadalom különböző rétegei közötti párbeszéd elősegítése. A kisebbségek életének bemutatása, valamint a felzárkóztatás elősegítése. Fontosnak tartjuk, hogy ezek, a mainstream közbeszédből kiszorult témák széles körben is hangot kapjanak, ezért a nap 24 órájában a Radio X nevű állomás működését támogatjuk.

evékenységünk alapkoncepciója

Alapküldetésünk a fentebb előadott előzmény alapján fogalmazódott meg:

  • Generációs médiaszolgáltatás megalkotása a most felnövekvő, fiatal felnőtt korosztály számára, ezzel nyilvánosság biztosítása egy eddig “hangtalan”, nyilvánosságtól elzárt korcsoportnak.
  • A koronavírus okozta nehéz társadalmi és gazdasági helyzetben egy független médiaszolgáltatás létrehozása, amely hitelesen tájékoztat, és lehetőséget ad a a történésekről való független diskurzusra. Hazánkban a nevezett probléma kifejezetten meghatározó, mivel a vidéki lakosság jelentős részének nem állnak rendelkezésre a folyamatos kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen eszközök. Cél tehát egy generációs fórum létrehozása a nehéz helyzettől függetlenül is.
  • Mindenki számára nyitott, befogadó, diszkrimináció- mentes tér – médiaszolgáltatás hosszútávú működtetése, ahol a gondolatok szabad áramlásán túl számmotevő szerepet kapnak generációs, a legtöbb esetben alaulreprezentált zenei stílusok, zenészek, kezdeményezések.
  • Olyan közösségi tér megalkotása, melyen keresztül megvalósul a generációk közötti hatékony párbeszéd, és amelyben a tagok egymástól szabadon tanulhatnak, ezzel is valós közösséget építve.
  • Célunk továbbá a fősodratú médiából kiszorult témáknak, kezdeményezéseknek bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Fontosnak gondoljuk, hogy az eddig csak kisebb csoportokat elérő, a társadalom számára hasznos munkát végző szervezetek mindennapjaival a közösség tagjai és a hallgatók is megismerkedhessenek.

Megvalósítás kezdete, előkészítő fázisok

Készítettünk egy „karantén- rádiót”, amely kifejezetten a bezártságban élő fiatalokhoz szól. Önkénteseink segítségével stúdiót építettük, önköltségen beszereztünk minden szükséges berendezést, majd a nagy sikerre való tekintettel felvettük az alapítványi formát. A berendezéseket javarészt kezdetben saját forrásokból finanszíroztuk, ezek értéke összesen mintegy 2-3 millió Forint volt. A járványhelyzetre gyorsan reagáltunk: a korlátozó intézkedések bevezetését követő 1 hónapban a rádió teljesen felépült, majd megkezdte 24 órás sugárzását az interneten. Célunk egyértelmű volt: egy közösségi rádiót készítettünk fiatalok számára, amely segítségével egy virtuális közösségben találhatják meg kortársaikat, beszélgethetnek, kereshetnek megoldást az őket érintő problémákra. A közösségi rádiózás emellett a korosztály számára mindeddig egy ismeretlen műfaj volt. A műfajnak – bár itthon komoly hagyományai vannak – nincs az új generációt képviselő ága, ezen is változtatni szerettünk volna.

Úgynevezett beszélgetős műsorokat hoztunk létre, amelybe a rádió hallgatói szabadon becsatlakozhattak. A műsort is ők formálták: ilyen módon olyan adásfolyamot alakíthattak ki maguknak, amely valóban kezeli a bezártságot, úgy, hogy összeköti a hasonló problémákkal küzdő egyéneket.A rádió fontos célkitűzése volt, hogy a karanténban eltöltött szabadidőt segítsen hasznosan kitölteni. Ismeretterjesztő, kibeszélő műsorokat készítettünk, amelyekkel célunk volt a bezártságban élő fiatalok mindennapjaiba számukra releváns, és érdekfeszítő témákat csempészni. A műsor minden este 19 órától jelentkezett, és a hallgatói aktivitás függvényében sokszor hajnali 2-3 óráig beszélgetés folyt különböző témákról a hallgatóink között. A műsorok heti rendszerességgel voltak hallhatóak a karantén ideje alatt.

Kezdetben komoly problémát okozott hallgatóink interakcióra bírása. Egy nyilvános rádióműsor, melyet több ezer ember hallgat egy nagy közönség, de szerencsére a közvetlen hangnem bevezetésével, és a segítő szándék éreztetésével ez az akadály megszűnt. Alapvetően hibás elgondolásnak tartjuk azt a fajta beszédmódot, amelyet a mainstream média meghonosított Magyarországon. Szerettük volna a rádiózást az egyén szintjére levinni, hogy valóban olyan közösségi szerepet töltsön be, amelyet egy ilyen szolgáltató, közszolgálati rádiónak be kell töltenie. Sok problémát okozott még az Alapítvány alapításának túlbonyolított rendszere, de szerencsére sikerült a témához értő segítőt találnunk, így a bejegyzés sikeresen megtörtént.

Csatlakozna a munkánkhoz? Kérdése van?

Keressen minket!

szabonorbert@generaciohang.hu