1.1 Alapvetés

A Rádió X, és ezen keresztül a Generációk Hangja Alapítvány alapötlete 2020 első negyedévében fogalmazódott meg. Ebben az időszakban Magyarországon különösen nehéz helyzet alakult ki mind belpolitikai, mind a Covid 19 járvány viszonylatában. A súlyosbodó helyzet miatt drasztikus karantén- intézkedéseket vezetett be a kormány, ezzel egyidőben pedig a nehéz gazdasági helyzet miatt tovább nehezedett a társadalom helyzete. Az emberek elszigetelődtek egymástól, ráadásul a független információs tér olyan mértékben zsugorodni kezdett a kormány politikája miatt, hogy úgy éreztük: szükség van egy olyan kezdeményezésre ami a meglévő problémákra és az újonnan kialakult problémákra is gyógyír lehet. Magyarországon a járványt megelőzően is már súlyos médiahelyzet alakult ki, ráadásul egyértelműen tapasztalható volt, hogy az új, frissen felnövekvő, vagy fiatal- felnőtteket reprezentáló generációs csoportok egyszerűen nem jutnak megszólalási lehetőséghez, nincs médiájuk, ezáltal nincs hangjuk – nyilvánosságuk. Ez véleményünk szerint erőteljesen visszafogja a társadalmi párbeszéd megfelelő kialakulását. 

1.2 Tevékenységünk alapkoncepciója

Alapküldetésünk a fentebb előadott előzmény alapján fogalmazódott meg:

  • Generációs médiaszolgáltatás megalkotása a most felnövekvő, fiatal felnőtt korosztály számára, ezzel nyilvánosság biztosítása egy eddig “hangtalan”, nyilvánosságtól elzárt korcsoportnak. 
  • A koronavírus okozta nehéz társadalmi és gazdasági helyzetben egy független médiaszolgáltatás létrehozása, amely hitelesen tájékoztat, és lehetőséget ad a a történésekről való független diskurzusra. Hazánkban a nevezett probléma kifejezetten meghatározó, mivel a vidéki lakosság jelentős részének nem állnak rendelkezésre a folyamatos kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen eszközök. Cél tehát egy generációs fórum létrehozása a nehéz helyzettől függetlenül is. 
  • Mindenki számára nyitott, befogadó, diszkrimináció- mentes tér – médiaszolgáltatás hosszútávú működtetése, ahol a gondolatok szabad áramlásán túl számmotevő szerepet kapnak generációs, a legtöbb esetben alaulreprezentált zenei stílusok, zenészek, kezdeményezések. 
  • Olyan közösségi tér megalkotása, melyen keresztül megvalósul a generációk közötti hatékony párbeszéd, és amelyben a tagok egymástól szabadon tanulhatnak, ezzel is valós közösséget építve. 
  • Célunk továbbá a fősodratú médiából kiszorult témáknak, kezdeményezéseknek bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Fontosnak gondoljuk, hogy az eddig csak kisebb csoportokat elérő, a társadalom számára hasznos munkát végző szervezetek mindennapjaival a közösség tagjai és a hallgatók is megismerkedhessenek.

1.3 Megvalósítás kezdete, előkészítő fázisok

Készítettünk egy „karantén- rádiót”, amely kifejezetten a bezártságban élő fiatalokhoz szól. Önkénteseink segítségével stúdiót építettük, önköltségen beszereztünk minden szükséges berendezést, majd a nagy sikerre való tekintettel felvettük az alapítványi formát. A berendezéseket javarészt kezdetben saját forrásokból finanszíroztuk, ezek értéke összesen mintegy 2-3 millió Forint volt. A járványhelyzetre gyorsan reagáltunk: a korlátozó intézkedések bevezetését követő 1 hónapban a rádió teljesen felépült, majd megkezdte 24 órás sugárzását az interneten. Célunk egyértelmű volt: egy közösségi rádiót készítettünk fiatalok számára, amely segítségével egy virtuális közösségben találhatják meg kortársaikat, beszélgethetnek, kereshetnek megoldást az őket érintő problémákra. A közösségi rádiózás emellett a korosztály számára mindeddig egy ismeretlen műfaj volt. A műfajnak – bár itthon komoly hagyományai vannak – nincs az új generációt képviselő ága, ezen is változtatni szerettünk volna.

Úgynevezett beszélgetős műsorokat hoztunk létre, amelybe a rádió hallgatói szabadon becsatlakozhattak. A műsort is ők formálták: ilyen módon olyan adásfolyamot alakíthattak ki maguknak, amely valóban kezeli a bezártságot, úgy, hogy összeköti a hasonló problémákkal küzdő egyéneket.A rádió fontos célkitűzése volt, hogy a karanténban eltöltött szabadidőt segítsen hasznosan kitölteni. Ismeretterjesztő, kibeszélő műsorokat készítettünk, amelyekkel célunk volt a bezártságban élő fiatalok mindennapjaiba számukra releváns, és érdekfeszítő témákat csempészni. A műsor minden este 19 órától jelentkezett, és a hallgatói aktivitás függvényében sokszor hajnali 2-3 óráig beszélgetés folyt különböző témákról a hallgatóink között. A műsorok heti rendszerességgel voltak hallhatóak a karantén ideje alatt. 

Kezdetben komoly problémát okozott hallgatóink interakcióra bírása. Egy nyilvános rádióműsor, melyet több ezer ember hallgat egy nagy közönség, de szerencsére a közvetlen hangnem bevezetésével, és a segítő szándék éreztetésével ez az akadály megszűnt. Alapvetően hibás elgondolásnak tartjuk azt a fajta beszédmódot, amelyet a mainstream média meghonosított Magyarországon. Szerettük volna a rádiózást az egyén szintjére levinni, hogy valóban olyan közösségi szerepet töltsön be, amelyet egy ilyen szolgáltató, közszolgálati rádiónak be kell töltenie. Sok problémát okozott még az Alapítvány alapításának túlbonyolított rendszere, de szerencsére sikerült a témához értő segítőt találnunk, így a bejegyzés sikeresen megtörtént. 

2 Megvalósítás, időalapú beszámoló

2.1 Próbaadások

Próbaadásainkat 2020 márciusában kezdtük meg. Technikai körülményeink kialakítása már ezt megelőzően megtörtént. Ebben a hónapban nonprofit szervezetünk megtartotta alakuló ülését, rögzítettük alapküldetésünket, és megalkottuk alapvető belső szabályzatunkat, mely szerint a Rádió X mindenkor készítői szoros bevonásával, bázisdemokratikus döntéshozatali rendszerben, közösségi rádióként kíván működni. Tagjaink fiatalok, egyetemisták, a világra nyitott emberek. E pillanatban 12 önkéntes segítségével látjuk el folyamatos rádióadásunk létrejöttét. Segítségükkel folyamatosan kibeszélő rádióműsorok, és közszolgálati adások valósulnak meg, a fiatalok nyelvezetén. Azt szeretnénk, ha a rádió valóban szolgáltató jellegű lenne. Mutassa be, és segítse az új generáció mindennapjait, és adjon teret a megoldásoknak, a párbeszédnek.

2.2 2020/04

Próbaadásaink végeztével technikai teszteket végeztünk, melyek sikeresen zárultak. 2020 április 20-án kezdte meg sugárzását a rádió végleges formájában. A hónapban 5 önkéntessel kezdtük meg a rádió kiépítését, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 122 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

2.3 2020/05

Megkezdtük műsorkoncepciónk kidolgozását, és zenetárunk finomhangolását a hallgatói igények alapján. A hónapban 6 önkéntessel működtettük a rádiót, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 173 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

2.4 2020/06

Megtartottuk első nyitott képzésünket, melyen a transzparencia jegyében bárki részt vehetett. Megfogalmaztuk egy független alkotói tér létrehozásának hosszútávú tervét. A hónapban 6 önkéntessel építettük tovább a rádiót, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 219 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

2.5 2020/07

Megkezdtük újító, egyedi megoldásokat alkalmazó mobilapplikációnk fejlesztését, emellett pilot adásokat készítettünk esti zenei műsorunkból a beszélgetős adások mellett. A hónapban 6 önkéntessel kezdtük meg a rádió további kiépítését, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 228 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

2.6 2020/08

A hónapban 7 önkéntessel folytattuk a Rádió X kiépítését, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 371 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

2.7 2020/09

A hónapban önkénteseinkkel nyilvános összejövetelt tartottunk, ahol néhány hallgatónk bevonásával határoztuk meg további tevékenységünk alapjait. Célul tűztük ki egy fiatal underground zenészeket támogató késő esti élő műsor elindítását minden hétköznap. A hónapban 8 önkéntessel kezdtük meg a rádió kiépítését, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 876 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

2.8 2020/10

A hónapban a Rádió X dinamikus fejlődésnek indult. Megkezdtük a célul kitűzött késő esti műsor megvalósítását az alapoktól. Elkezdtük felkutatni a hazánkban munkálkodó fiatal, az általunk célzott korosztály számára releváns független előadói érát, és gondos szűrést követően 10 feltörekvő tehetség bevonásával kezdtük meg a minden hétköznap jelentkező műsor elindítását. A hónapban a 10 új tag bevonásához és tanításához szükséges ideiglenes stúdiót állítottunk fel, mely ingyenes projektekkel egyidőben Budapest IV. kerületében irodát béreltünk, és megkezdtük végleges adás stúdiónk felépítését. A rádiózni vágyó fiatalok a képzés keretében beszédtechnikai tréningen, újságírói képzésen, rádiós műhelygyakorlatokon estek át. A hónapban a frissen becsatlakozott csapat (akik a hazai kulturális éra különböző szegmenseiből csatlakoztak) 10 órányi nem sugárzott próbaadást is elkészített. A hónapban 18 önkéntessel folytattuk a rádió építését, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 1321 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

2.9 2020/11

November első napjaiban elindítottuk minden este jelentkező élő műsorunkat, emellett egyetemista hallgatóink segítségével közösségi médiás kampányt indítottunk. A műsorokat hallgatva országszerte tömegével kezdtek el jelentkezni közösségünkbe tehetséges fiatalok, akik érkezésével a tervezett 1 órás műsoridőt már a kezdetekben napi 3 órára kellett bővíteni. Az itt frissen becsatlakozottak – az előző hónapban részletezett programhoz hasonló – ingyenes képzéseken estek át. A hónapban 36 önkéntessel folytattuk a rádió építését, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 1792 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

2.10 2020/12

December hónapban elérésünk és élő műsoróráink száma dinamikusan megugrott. A rádió továbbra is 24 órában sugároz, de napi adásidejének már csaknem 20%-a élő generációs tartalom, melyhez több száz hallgató interaktív hozzászólásával csatlakozik. Belső szerkesztőbizottságot állítottunk fel, akik a napi működést koordinálják, emellett a tagok bevonásával nyilvános műhelyek alakultak meg. Több produceri, és sajtószabadsággal foglalkozó workshopot tartottunk, oktató jellegű műsorokat sugároztunk, ezzel is elősegítve a tudatos médiahasználatot a megcélzott korosztály körében. Létrejött egy bázisdemokratikus alapon működő csapat is, akik meghatározták a Rádió X jövőbeni céljait – ezeket beszámolónkban később részletezzük. A hónapban 41 önkéntessel folytattuk a rádió kiépítését, tevékenységünkkel (képzéseinkkel, rádióműsorainkkal, programjainkkal) 2350 embert értünk el. Valamennyi felmerülő költséget saját, személyes forrásainkból finanszíroztunk. 

3 Műsorkoncepciók 

3.1 X Deejay

Minden este jelentkező zenei műsorunk. Adásainkban célul tűztük ki perifériás zenei stílusok bemutatását fiatalos, közérthető formában. Olyan független zenei projekteknek, előadóknak, és kezdeményezéseknek adunk teret, amelyek egyáltalán nem kapnak megszólalási lehetőséget a mainstream médiában. Szeretnénk, ha a rádión keresztül ezek a csoportok érvényesülni tudnának, és a szélesebb publikumnak való bemutatkozás lehetőségével közösséget építhetnének. 

3.2 Next Generation DJ Session

A Next Generation DJ Session egy új formátuma a rádiós műsoroknak. Főleg underground szelekcióból készült mixelt zenei blokkok választják el egymástól a beszélgetős blokkokat. A műsort két ember készíti interaktív, élő formában. Zeneileg előnyben részesítjük az elektronikus zenei irányzatokat, beszédtémáink pedig olyan hazai vonatkozású generációs témákban merülnek ki, mint az aktuális közéleti helyzet, a lakhatási válság, civil ügyek, kultúra. 

3.3 GlobeX

A GlobeX egy vasárnap késő esténként jelentkező világzenei műsorsorozat. Célja, hogy világszerte olyan országokat, és azok kulturális vonásait mutassa meg a hallgatóknak könnyen befogadható formában, ami a mainstream ismeretterjesztő formátumokra nem jellemző. Szeretnénk olyan identitásokra, jellemvonásokra, kulturális értékekre felhívni hallgatóink figyelmét, amelyek gazdagíthatják a világlátásukat, bővíthetik érdeklődési körüket. A különböző területek leírását illeszkedő zenei felvételekkel illusztráljuk. 

3.4 Guestpresso

A műsor keretében underground zenei producereket és zenekarokat látunk vendégül, ezzel biztosítva nekik bemutakozási lehetőséget. Emellett felhívjuk a figyelmet olyan programokra és rendezvényekre, amelyek nem kapnak bemutatkozási lehetőséget a mainstream médiában. 

4 Célkitűzések, alaptételek a következő időszakra

4.1 Műsorkínálat továbbfejlesztése

Célul tűztük ki, hogy fejlesszük a beszélgetős műsoraink kínálatát. Magyarországon a médiahelyzet egyre súlyosbodik, sorra szűnnek meg a független médiák. A mi célunk a jövőben hangsúlyosabban az, hogy olyan felületeket teremtsünk, ahol az emberek szabadon beszélhetnek, tájékozódhatnak, vitatkozhatnak egymással. Emellett szeretnénk olyan demokrácia projekteket elindítani, amik segítségével tudatosabb hírfogyasztóvá tehetjük közösségünket. 

4.2 Pénzügyi tervek

A Rádió X 2020-ban körülbelül 5 millió Forintból (11 000 USD) tudott üzemelni. Ennek 60%-át technikai eszközeink beszerzésére fordítottuk, a maradék 40%-ot pedig a rádió működési költségeire költöttük. Eddig valamennyi költségünket saját forrásból finanszíroztuk, a következő időszakban fontos feladat számunkra, hogy megteremtsük a közösségi finanszírozás rendszerét. Magyarországon a nonprofit működés rendkívül nehéz feladat a magyar kormány civil szervezet ellenes politikája miatt, így keressük nemzetközi segítőinket is küldetésünkhöz. 

4.3 Műszaki tervek

Stúdiótechnikánkat a legkorszerűbb műszaki elvárásokhoz igazodva állítottuk össze. Célunk a jövőben, hogy olyan teret hozzunk létre, ahol nagyobb területen biztosíthatjuk a bemutatkozás lehetőségét. Szeretnénk emellett stúdiónkat mini koncertek számára is alkalmassá tenni. 

4.4 Terjesztési tervek

Szeretnénk még dinamikusabban megjelenni a jövőben a fiatalok mindennapjaiban. Fokozni igyekszünk ezért egyetemi jelenlétünket, illetve a következő időszakban szeretnénk megpályázni egy budapesti közösségi frekvenciát. 

5 Statisztikák

Tevékenységünk számokon keresztül is bemutatható. Jól látható legyártott műsoraink számának növekedése, amelyekkel hallgatóinkat igyekszünk szolgálni. 

Ahogy egyre több önkéntes csatlakozik hozzánk, annál több, igényes műsorórát tudunk elkészíteni. Az alábbi táblázatból látható önkénteseink számának emelkedése, ez azonban nem egyenesen arányos a legyártott műsorórákkal: ennek oka, hogy a hozzánk frissen csatlakozottakat először meglévő műsoraink tökéletesítésébe vontuk be, nem a mennyiségre, inkább a minőségre koncentrálva. 

Az első évet elérések tekintetében is sikerrel zártuk. Rádióhallgatóink száma szeptemberben kezdett el dinamikusan emelkedni, amely töretlenül folytatódott az év végéig. Az alább látható grafikont szerverünk adataiból készítettük. Szerettük volna kiszűrni a mindössze egy alkalommal becsatlakozó hallgatókat, és a rendszeres közönségünk számát szerettük volna felmérni. Így elérésünk mérésére a módszertanunk a hónapban a hetente legalább egyszer a rádiót bekapcsoló hallgatóink számát összesítette. A számokból jól látszik, hogy szeptembertől a rádiót rendszeresen hallgatók száma dinamikusan emelkedett. 

6 Konklúzió 

Működésünk első hónapjaiban egyértelműen kiderült, hogy Magyarországon nagy szükség van egy hozzánk hasonló független médiára, illetve az általunk megalkotott közösségi térre. Tevékenységünkhöz egyre több fiatal csatlakozik, a Rádió X híre pedig már megérkezett nagyobb egyetemekre, illetve más civil mozgalmakhoz. Műsorainkon keresztül immáron több ezer embernek biztosítjuk a szabad tájékozódás, a vélemények ütköztetésének lehetőségét. Emellett széles publicitást adunk igényes, de a mainstream médiából kiszorult zenei és kulturális kezdeményezéseknek. Szeretnénk ezt a munkát a következő időszakban tovább folytatni. Célunk, hogy egyre jobban kinyissuk a rádiót a hallgatók és érdeklődők előtt, hogy adásaink valóban mindenki által formálhatók legyenek. 

Küldetésünk hangot adni a hangtalan csoportoknak, és egy valóban független közösséget és médiát kialakítani az egyre elszigetelődőbb Magyarországon. 

Köszönjük, hogy megismerkedtél a munkánkkal